skip to Main Content

Подходящ е за скрининг на най-честите сексуално преносими заболявания. Важно-необходимо е изследването да се направи поне 25 дни след евентуален рисков контакт.Антителата срещу хламидия от клас IgG може да се откриват до 5 години след прекарана и излекувана инфекция.

Взема се: Венозна кръв

Условия за вземане: Не се изисква преварителна подготовка. Без ограничение в приема на храни, напитки и лекарства преди пробовземането.

Пакетът включва:

* Сифилис(Wasserman)

* СПИН (Anti HIV 1/2)

* Хепатит B (HBsAg)

* Хепатит C (HCV)

* Хламидия трахоматис (IgA)

* Хламидия трахоматис (IgG)

* Хлямидия трихоматис (IgM)

Back To Top