skip to Main Content

ФИЛИАЛ ПЕРНИК

 записване на час за преглед – 0886 187 204

Филиалът на Поликлиника България в гр. Перник е с работно време от 08:00 до 20:00 ч от понеделник до неделя.

Поради повишената заболеваемост е възможно медицинският център да има дни с намалено работно време. Нашите оператори в кол центъра ни работят постоянно и могат да ви дадат актуална информация, за да запишете най-удобния за вас час.

ПОЛИКЛИНИКА БЪЛГАРИЯ, ФИЛИАЛ ПЕРНИК - ЛЕКАРИ СПЕЦИАЛИСТИ

Прегледи по НЗОК и платен прием

Допълнително заплащани такси в МЦ П-ка Б-я, филиал гр. Перник

1. Потребителска такса:
Всички пациенти са освободени от потребителска такса, освен тези, които не желаят да ползват допълнително административно-информационни услуги. За тях потребителска такса се заплаща както следва:
 • деца до 18 години и инвалиди над 71{d99617031ab7de848d40a9a684fc099fd5464e40c26b592b0176cb7efdb5b4e7} са освободени (доказва се с ТЕЛК решение)
 • пенсионери – 1.00 лв.
 • лица на възраст над 18 години, неосвободени от такса – 2.90 лв.
Неосигурени пациенти могат да се възползват от медицински услуги срещу заплащане, като пациентите заплащат и такса за административно-информационни услуги.

2. Такса за административно – информационни услуги:
Всеки пациент заплаща такса при всяко посещение за използването на допълнителни административно-информационни услуги, посочени в Договора между клиента и доставчика на услугите “Верум Здравен Мениджър” ЕООД. Таксата се заплаща от пълнолетни лица и е на посещение т.е. при посещения на родители с деца или такива при различни специалисти, в рамките на едно посещение, се таксува еднократно. Таксата е обвързана с размера на минималната работна заплата (МРЗ), съгласно чл. 244 от Кодекса на труда (КТ), към датата на посещението:
 • 2{d99617031ab7de848d40a9a684fc099fd5464e40c26b592b0176cb7efdb5b4e7} (два процента) при посещение в рамките на работен ден в интервала от 08:00 ч. до 20:00 ч.
 • 3{d99617031ab7de848d40a9a684fc099fd5464e40c26b592b0176cb7efdb5b4e7} (три процента) при посещение в почивен ден в интервала от 08:00 ч. до 20:00 ч.
 • 4{d99617031ab7de848d40a9a684fc099fd5464e40c26b592b0176cb7efdb5b4e7} (четири процента) при посещение на официален празник в интервала от 08:00 ч. до 20:00 ч.
3. Такса за извършване на лабораторно изследване – такса биологичен материал:
Всеки пациент заплаща такса биологичен материал, определяща се от вида на лабораторните изследвания, които прави:
 • такса за вземане на кръвни изследвания – 6.00 лв.
 • такса за вземане на урина и други секрети – 4.00 лв.

Дежурен кабинет - гр. Перник

Към филиала на МЦ Поликлиника България, гр. Перник функционира „Дежурен кабинет“ за оказване на медицинска помощ при неотложни състояния.

Посещенията са с предварително запазване на час:

 • по телефона – 0886 187 204
 • на място в медицинския център
 • през сайта от списъка с лекари на тази страница, през бутона “Запишете час“

Работното време на Дежурния кабинет е:

 • през почивни и празнични дни – от 8:00 до 20:00 ч.
 • в рамките на нощна смяна – от 20:00 ч. до 8:00 ч.

В случай, че имате нужда от лекарска помощ в рамките на нощната смяна, можете да се обърнете към Поликлиника България, гр .София – бул. България 51 А, до Джъмбо. Телефонът за записване на час за преглед в гр. София е 0887 550 322.

Пациентите, чиито общопрактикуващи лекари имат сключен договор с Дежурния кабинет, могат да използват предвидените от пакета на НЗОК дейности и услуги.

Дежурният кабинет обслужва пациентите на следните общопрактикуващи лекари в гр. Перник:

 • д-р Николай Андреев и Ива Стоянова
 • д-р Виолетка Венева-Ставрева
 • д-р Росица Василева
 • д-р Анна Янкова

За всички останали пациенти се таксува спрямо ценоразписа на лечебното заведение.

Back To Top