skip to Main Content

Уважаеми пациенти,

В Поликлиника България вече можете да направите консултация с д-р Захари Захариев – лъчетерапевт и онколог.

Д-р Захари Захариев завършва медицина в Медицински Университет – София, през 1996 г.

През 2001 г. д-р Захариев придобива специалност Лъчелечение, а през 2004 г. – Медицинска онкология.

През 2017 г. д-р Захариев придобива магистърска степен по Здравен мениджмънт.

През 2005 г. д-р Захари Захариев провежда специализация на тема “Лъчелечение на туморите на главата и шията” в Онкологичния център“Мария Сколодовска Кюри”, Гливице, Полша. От 2011 г. д-р Захариев работи като Главен асистент и специалист по лъчелечение в Клиниката по Лъчелечение, УМБАЛ “Царица Йоанна”- ИСУЛ, София, България. Д-р Захари Захариев се присъединява към екипа на 1ДКК  през ноември 2018 г. 

Д-р Захариев заема  следните позиции: 

 • Експерт Развитие и организация на Лъчението към Министерство на Здравеопазването в България
 • Експерт Развитие и организация на Лъчението в България
 • Консултант за Тумори на глава и шия към Онкологичния комитет, УМБАЛ “Царица Йоанна”,ИСУЛ, София
 • Консултант за Кожни тумори към Онкологичния комитет, УМБАЛ “Царица Йоанна”ИСУЛ, София, София
 • Консултант на Онкологичен комитет „Александровска болница”
 • Консултат в онкологичните комитети към други болници в България
 • Главен редактор на Националните станадарти по Лъчелечение на Тумори на глава и шия

Д-р Захариев има 28 публикации и лекции, изнесени на международни и национални конгреси. 

Интересите на д-р Захариев са в следните области:

Тумори на глава и шия:

 • Неконвенционално и хипо-фракциониране, акцелерирана радиотерапия
 • Съчетано химио-лъчелечение при органо съхраняващо лечение или адвансирали тумори

Рак на Млечната жлеза:

 • Неконвенционално фракциониране
 • Лъчелечение след органо съхраняваща операция , мастектомия или след поставен гръден имплант

Ректални карциноми: Пред- и след-оперативно химио-лъчелечение,

Лъчелечение на доброкачествени и редки тумори

Към профила на д-р Захари Захариев.

Back To Top