skip to Main Content

Взема се: Венозна кръв и урина

Условия за вземане: Сутрин, на гладно. Първа сутрешна урина (след локален тоалет, средна порция, отделена в чист съд).

Пакетът включва:

 • ПКК (пълна кръвна картина) – Неспецифични показатели които се променят при различни заболявания.
 • СУЕ 
 • Глюкоза
 • Общ белтък
 • Албумин
 • Липиден профил (общ холестерол, HDL, VLDL, LDL, триглицериди)
 • Креатинкиназа – МБ
 • Тропонин I
 • Креатинин
 • Урея
 • Пикочна киселина
 • АСАТ
 • АЛАТ
 • ГГТ
 • Алкална фосфатаза
 • Амилаза
 • Липаза
 • Желязо
 • ЖСК
 • Феритин
 • Калий
 • Натрий
 • Калций
 • Магнезий
 • Фосфор
 • TSH
 • FT4
 • Фолиева киселина
 • Витамин B12
 • Витамин D
 • Кортизол
 • CEA
 • CA125 яйчник
 • CA 15-3 гърда
 • CRP (C-реактивен протеин)
 • Химично изследване на урина + седимент
Back To Top