skip to Main Content

Взема се: Венозна кръв и урина

Условия за вземане: Сутрин, на гладно. Първа сутрешна урина (след локален тоалет, средна порция, отделена в чист съд).

Пакетът включва:

 • ПКК (пълна кръвна картина) – Неспецифични показатели които се променят при различни заболявания.
 • СУЕ  – Скоростта на Утаяване на Еритроцитите. Теста е силно неспецифичен и СУЕ се ускорява най-често при: анемия; възпалителни процеси; чернодробни увреждания; туморни процеси и много други състояния на организма
 • Глюкоза – Съдържанието на глюкоза в кръвта.
 • Общ белтък – Общият серумен белтък включва всички белтъци в кръвта без тези на кръвните клетки / на хемоглобина/ и без фибриноген.
 • Албумин – Албуминът е най-големият белтък в плазмата. Динамичното проследяване на албумина е необходимо при: хронични гломерулопатии и хронични чернодробни заболявания.
 • Липиден профил(общ холестерол, HDL, VLDL, LDL, триглицериди) – Техните стойности дават информация за липидния статус и метаболитните нарушения, риска от атеросклероза, коронарна стеноза и инфаркт на миокарда.
 • Креатинин
 • Урея
 • Пикочна киселина
 • АСАТ
 • АЛАТ
 • ГГТ
 • Алкална фосфатаза
 • Амилаза
 • Липаза
 • Желязо
 • ЖСК
 • Калий
 • Натрий
 • Хлор
 • TSH
 • CRP (C-реактивен протеин)
 • Химично изследване на урина + седимент
Back To Top