skip to Main Content
Уважаеми родители,
 С наближаването на новата учебна година за голяма част от родителите е необходимо да получат документи, свързани със здравословното състояние на децата им – здравно-профилактична карта, контактна бележка, в някои случаи и лабораторни изследвания и други.
При децата, пациенти на нашата Групова практика, това става по линия на контакта с дружеството. Децата, които нямат личен лекар в Поликлиника България, следва да се обърнат към техния и/или могат да ни посетят на платен прием.
За допълнително удобство на родителите, чиито деца имат личен лекар в Груповата практика, ние предлагаме следните варианти, касаещи различните документи:
– получаване на документи без записване на час за посещение на място с детето (приложимо е само при преминат задължителен профилактичен преглед в необходимия за съответната възраст период)
– записване на час за задължителен профилактичен преглед спрямо графика (задължително при липса на проведен преглед в необходимия за съответната възраст период и за получаване на документи за извършване на лабораторни изследвания по НЗОК)
Относно лабораторните изследвания, моля да имате предвид следните особености. Вашият личен лекар може да издаде направления само за изследванията, които се покриват от НЗОК т.е. не винаги всички очаквани от родителя дейности са по каса и някои се заплащат. 
Обръщаме внимание, че при платени изследвания, позицията „Пакет детска градина“ с предвидената отстъпка може да се таксува само ако всички необходими проби бъдат налични едновременно. В противен случай се прилага таксуване по отделно за всяка изследване.
За съдействие на платен прием т.е. за деца без личен лекар в Поликлиника България, екипът на 1 ДКК може да съдейства, но при посещение е необходимо да ни предоставите информация за поставени ваксини и самата бланка здравно-профилактична карта.
За детайли по описания процес моля свържете се с нашия кол център – 02/401 78 78 и 0887 550 322.
 
Back To Top