skip to Main Content

Уважаеми пациенти,

Изминалата 2022 г. беше наситена със събития и промени както за нас като организация, така и за вас като наши пациенти или придружители на пациенти.
Настъпиха различни промени в дружествата в Поликлиника България, включително и такива, свързани с промяна на цените на предлаганите медицински и административни услуги.
В стремежа си да бъдем максимално близки до вас и нуждите ви, считано от 2023 г. начисляваните кредити след преминат преглед във всяко наше дружество в гр. София ще бъдат в размера, необходим за провеждането на онлайн консултация. Промяната се отнася, както за прегледите по каса, така и за платените. Успоредно с това, валидността на този тип кредити, се променя на 5 дни от датата на прегледа.
В допълнение, за да дадем по-достъпна възможност за консултация и с по-квалифицирани специалисти, от месец януари изравняваме цената на онлайн консултациите за различните специалисти при нас.
 
Екип на Поликлиника България
 
Back To Top