skip to Main Content

Уважаеми пациенти и родители,

Бихме желали да ви информираме за промяна в начина ни на работа с пациенти, за които имаме системно неявяване при записан час за посещение (3 и повече пъти за последните три месеца), без да сме били уведомени, че часът няма да бъде използван поне 4 часа преди началото на прегледа.
 
Търсенето на качествена медицинска услуга е все по-сериозно и в същото време това е един ограничен ресурс.
 
Не смятаме за коректно и морално фактически нуждаещи се пациенти да не получават по-ранен възможен час, защото графикът ни е пълен, а в последствие часът да се окаже неизползван от друг пациент.
 
В тази връзка, за всички пациенти с пропуснати часове в обем 3 и повече пъти за последните три месеца, ще работим по следния начин относно възможността за запазване на час:
– при нужда от платен преглед, час за такъв ще може да бъде запазен само на място в клиниката и при условие, че прегледът бъде заплатен предварително
– при нужда от преглед по НЗОК, час за такъв ще може да бъде запазен само на място в клиниката и при условие, че административната такса за настоящето посещение бъде заплатена предварително.
 
Административният ни екип проверява регулярно онлайн записаните самостоятелно часове и при установяване на пациент с подобен казус, часът ще бъде отменен, защото не е запазен на място.
 
Идването на място в клиниката за запазване на час не гарантира наличието на свободен час за преглед в непосредствено близък момент. Час ще бъде предложен на база работния график за деня. За пациентите с избран ОПЛ в Поликлиника България е възможен и неотложен прием, въпреки пълен график, но само на база състоянието на пациента, установено от медицински специалист.
 
С пожелание за здраве,
Екип на Поликлиника България
Back To Top