skip to Main Content
02 401 78 78, 0887 550 322 info@poliklinikabg.com

Всички наши пациенти, позитивни за COVID-19, както и контактни лица, биват проактивно проследявани от лекар по телефона.

Лекарят помага с препопръки за хигиенно-диетичен режим, медицинска консултация по съответните оплаквания и симптоми, дава насоки за евентуални административни или логистични въпроси, касаещи карантинния период.

Така пациентите могат да са сигурни , че за тях се полага максимално пълноценна медицинска грижа спрямо състоянието им.

Back To Top