skip to Main Content

Уважаеми родители, Още от самото си създаване 1-ДКК е амбулаторно звено за проследяване на деца с бронхо-пулмонална дисплазия, на техните здравословни проблеми и особености, както и на профилактичното приложение на RSV ваксина за зимния период и подготовка на документи за отпускане на ваксината от НЗОК.

Всички, които имат желание за подготвяне на документи и/или приложение на препарата Синагис за есенно-зимния период, могат да потърсят повече информация на 02 401 78 780887 550 322, като уточнят, че са за записване на час при доц. Рада Маркова, д-р Кая Памукова или д-р Величка Опаранова, които са детските пулмолози на 1-ДКК и имат дългогодишен опит в работата с препарата. Желаем хубаво лято!

Екипа на 1ДКК

Back To Top