skip to Main Content

1ДКК лого

Образование: 

Доц. д-р Андриана Боянова завършва Медицински университет София. 

Професионален път:

Специалности: детски болести (1992 г.), клинична токсикология (1995 г.), обществено здраве и здравен мениджмънт (2007 г.)

Придобива научна степен доктор по медицина през 2002г., доцент през 2009г.

Професионалното си развитие започва в Детско отделение Видин. От 1998 г. до 2019 г. работи в Детско токсикологично отделение, УМБАЛСМ „Пирогов“ като през последните 15 г. е началник отделение.

Научни интереси:

Остри токсоалергични реакции, спешни състояния и остри отравяния в детска възраст.

Ползва английски и руски език.

Прегледи при остри състояние

Back To Top