skip to Main Content

Специалност:

  • вътрешни болести
  • ревматология

Образование:

Д-р Бойчо Опаранов завършва висше медицинско образование във ВМИ “И. П. Павлов”, гр. Пловдив през 1989 г.

По-късно придобива и двете си специалности:

  • вътрешни болести през 1996 г.
  • ревматология през 1999 г.

Професионален път:

Към днешна дата д-р Опаранов е Началник на отделението по ревматология, Катедра по кардиология и ревматология към ВМА.

Д-р Бойчо Опаранов има публикации в областта на ревматологията и спешната медицина, участвал е в редица клинични проучвания.

Участва с публикации в редица международни конгреси, изнася презентации и организира обучения на общопрактикуващи лекари, студенти и специализанти по ревматология (Биологични средства в ревматологията, Биосимилари и др.)

Д-р Опаранов е преподавател в Медицински факултет на Софийски университет.

Член е на EULAR (Европейска лига за борба с ревматизма), Българско дружество по ревматология (касиер на дружеството 2005-2013 г), Българска асоциация по остеопорза и остеоартроза, Дружество за клинична остеометрия.

От ноември 2018 г. д-р Бойчо Опаранов повежда ревматологични консултации в Поликлиника България.

Диагностика и лечение на ревматологични заболявания

Back To Top