Специалност:

  • Педиатрия
  • Детска гастроентерология

Образованиe:

Д-р Елени Пападопулу завършва „медицина“ в Медицински университет гр. София през 2001 г.

2013 г. д-р Пападопулу завършва специалност „педиатрия“ в Детско отделение в Инфекциозна болница и Детско отделение в болницата „Г. Гениматас„ гр. Солун, Гърция

Професионален път:

От 2002 г до 2004 г д-р Елени Пападопулу е лекар в ДКЦ в село Корифи, град Александрия, Гърция

От 2005 г до 2008 г е специализант по педиатрия в Детско отделение в Инфекциозна болница в гр. Солун-Гърция

От 2011 г до 2013 г д-р Елени Пападопулу е специализант по педиатрия в Детско отделение в болницата „Г. Гениматас„ в гр. Солун-Гърция

От 2013 г до 2015 г е лекар-педиатър в МБАЛ „Здравето“ в град София

Д-р Елени Пападопулу говори гръцки и английски език.