skip to Main Content

Образование:

Д-р Евгения  Пенева завършва медицина през 2001 г. в МУ гр София. От 2002 г. до 2008 г. специализира Вътрешни болести в УМБАЛ “Александровска” и Медицински институт на МВР. От 2009 г. до 2013 г. Специализира Нефрология в Медицински институт на МВР.

Професионален път:

От 2004 г. д-р Пенева е назначена на длъжност научен сътрудник в Клиника по вътрешни болести и терапия на МИ- МВР и работи като интернист и в последствие като нефролог. 

Д-р Пенева има придобити сертификати за Абдоминална ехография и Доплер ехография.  

Д-р Евгения Пенева е част от екипа на Поликлиника България от 2019 г.

Научни интереси:

Д-р Пенева има професионален интерес в областта на Гломерулните заболявания, бъбречно засягане при системни заболявания, профилактика и лечение при ХБЗ. 

  • Нефрологични прегледи

Back To Top