skip to Main Content
02 401 78 78, 0887 550 322 info@poliklinikabg.com

Образование: 

Д-р Кристина Колева завършва медицински университет София през 2017 година с отличие.

Професионален път :

Веднага след завършването д-р Колева започва работа в медицински център “Детокс”. Там работи с алтернативни методи на лечение и диагностика. Въвеждане и използване на иновативна медицинска апаратура,изготвяне на план за здравословен начин на живот чрез анализ на генетични,биохимични и други изследвания.

През 2018 г д-р Колева е лекар в екипа на спешно отделение към МБАЛ “Национална кардиологична болница.”
От декември 2018 година се присъединява към ГППМП “МКЦ Моят лекар”.

Д-р Колева участва в Първият европейски конгрес в Клуж-Напока (Румъния). Той е свързан с алтернативни подходи при лечението на пациенти с аутизъм и други отклонения в поведението, с международно участие.

Научни интереси:

Д-р Колева е позитивна, ведра и готова за диалог с пациентите – малки и големи. Има интереси в областта на клиничната имунология, храненето и психологията. За нея е важен подходът към човека с поглед върху организма като едно цяло.

Владее отлично английски и свободно немски език.

  1. Профилактични прегледи
  2. Имунизации
  3. Прегледи при остри състояние

Back To Top