skip to Main Content
02 401 78 78, 0887 550 322 info@poliklinikabg.com

Образование и професионален път:

Д-р Кермедчиев завършва през 2005 г Медицински Университет – гр. Пловдив.

Началото на  2006 г. започва трудовата си кариера като анестезиолог-реаниматор в Отделение  по Анестезиология и Интензивно лечение – ОАИЛ в УМБАЛ “Бр. Шукеров”АД-гр. Смолян.

Края на 2006г. започва работа като хирург в Хирургично отделение на МБАЛ “Проф. Д-р К.Чилов” ЕООД гр. Мадан.

През 2008 г. след успешно положен изпит е приет да специализира Клинична ординатура по специалноста Хирургия в Клиника по коремна хирургия на УМБАЛ”Царица Йоанна”ЕАД гр. София към МУ София.

От 2009 г. до 2012 г. работи по in vitro научни проекти към Институт по Невробиология на БАН. Паралелно по време на специализацията си по хирургия участва и в научен екип от  Института по Електроника в разработването на апаратура за ранна диагностика на кожни и гастроинтестинални тумори.

По време на обучението си участва, моделира, ръководи и завършва успешно две двойносляпи, рандомизирани, международни, мултицентрови Клинични проучвания на нови медикаменти-  Фаза 3б.

От 2008 г. до 2015 г. участва в организацията и провеждането на местните и международни научни конгреси и конференции на Българско хирургическо дружество под ръководството на Акад. Дамянов, за което е награден с грамота и плакет: „За дългогодишна активна работа като хирург и участие в дейноста на Българското Хирургично Дружество“;

От 2017 г. е Докторант по Хирургия на самостоятелна подготовка към Медицински университет София.

Своята специалност Хирургия придобива през 2013 г. в Клиника по Коремна хирургия към УМБАЛ “Царица Йоанна – ИСУЛ” София, където работи до 2018г.

От 2018 г. до 2019 г. работи и специализира в Германия.

От 2019 г. е част от Екипа на Университетска болница“ Александровска“ и Поликлиника България.

По време на обучението си е е завършил следипломни курсове и обучения за извършване на високоспециализирани инвазивни и неинвазивни дейности по:

  • Фиброгастроскопия
  • Фиброколоноскопия
  • Лапароскопска хирургия
  • Ехография на коремни органи, щитовидна жлеза, млечни жлези
  • Биопсии и пункции под ехографски контрол на повърхностни и дълбоки структури.

Член на Български лекарски съюз и Българско хирургическо дружество;
Участие в многобройни национални и международни конгреси и семинари по специалността.

Провеждал е специализации в Белгия за лапароскопски операции на хернии и в Германия за следоперативна грижа и рехабилитация.

Научни интереси:

Научните интереси на д-р Момчил Кермедчиев са в областта на лапароскопската коремна хирургия както и в ранната диагностика на туморните и възпалителните заболявания на Гастроинтестиналния тракт, Кожата, Млечните жлези и Щитовидната жлеза и тяхното навременно лечение.

Минимално инвазивната и пластична хирургия.

Д-р Кермедчиев владее английски, немски и руски.

 

  • Хирургични прегледи

  • Ехография на коремни органи

  • Ехомамография

Back To Top