skip to Main Content
02 401 78 78, 0887 550 322 info@poliklinikabg.com

1ДКК лого

Образование: 

Д-р Надежда Римпова завършва Медицински университет, гр. София през 2012 г. През 2013 г. започва специализация по Детски болести към МУ-София с база на обучение СБАЛДБ „Проф. Д-р Иван Митев“ и придобива специалност Педиатрия през 2017 г.

Професионален път:

От 2015 г. до 2019 г. е асистент към Медицинки унивеситет, гр. София, Катедра по Педиатрия в Клиника по Пулмология и интензивно отделение на СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“, гр. София.

От 2018 г. е докторант е по тема в областта на некласически функции на витамин D – роля на серумните нива на витамин  D за тежестта на протичането на острите пневмонии в детската възраст.

Участва в редица форуми, научни проекти и срещи с българско и международно участие в областта на общата и спешната педиатрия. Има завършени курсове по интензивна терапия и практически курс по педиатрия във Варшава, Полша

Научни интереси:

Професионалните интереси на д-р Надежда Римпова са в областта на спешните състояния в педиатрията, интензивната терапия и некласическите функции на витамин D.

Членува в Българския лекарски съюз, Българска педиатрична асоциация и Българското национално сдружение по Детска Ендокринология.

Владее английски език.

Прегледи при остри състояние

Back To Top