skip to Main Content

Образование:

Д-р Надежда Толекова завършва медицина в Медицински университет – гр. София през 2011 г.


През 2018 г. д-р Толекова придобива специалност по Детска  хирургия. От 2015г. до 2018 г. провежда докторантура в направление Детска хирургия на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ на тема „Сравнително проуване на резултатите от приложението на лапароскопската и конвенционалната апендектомия при лечение на острия апендицит в детска възраст.


Владее свободно английски и немски език.

Професионален път:

От 2012 г. д-р НадеждаТолекова работи в Клиника по Детска хирургия – УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“.

Научни интереси:

Д-р Надежда Толекова има интереси в областта на неонаталната хирургия, жлъчно-чернодробните заболявания и мини-инвазивната хирургия.
Има опит в провеждането на клинични проучвания.

  • Хирургични прегледи


Notice: Undefined index: loggedin_user in /home/n1dkkbgc/poliklinikabg.com/wp-content/plugins/freshchat/widget-settings/add_to_page.php on line 97
Back To Top