Специалност:

  • Педиатрия
  • Интензивна терапия

Образованиe:

Д-р Наталия Василева завършва медицина през 1981 г. в Медицинска академия – София.

Д-р Василева има придобита специалност по детски болести от 1988 г.

Професионален път:

Д-р Наталия Василева започва работа като участъков педиатър в гр. Брезник (3 години), след което работи в Трета поликлиника – София. От 1985 г. започва работа в Трета Градска болница, първоначално като участъков педиатър, а от 1987 г. като ординатор в Детско отделение – Интензивен сектор. От 2001 г. и до момента е ординатор в Интензивен сектор на Клиника по детски болести и кардиология към Национална кардиологична болница – София.

Д-р Наталия Василева се присъединява към екипа на 1 ДКК през месец октомври 2014 г.

Научни интереси:

Д-р Наталия Василева има интереси в областта на неонатологията, интензивната терапия и пулмологията.