skip to Main Content

Образование:

Д-р Петър Вънев завършва висшето си образование в МУ Пловдив със специалност медицина през 2014 г.

От началото на 2017 г. специализира лъчелечение в УСБАЛО София.

 

Професионален път:

Д-р Петър Вънев е работил като в отделения по офталмология, кардиология и съдова хирургия.

Д-р Петър Вънев е част от ГППМП „МКЦ МОЯТ ЛЕКАР“ от края на 2018 г.

Научни интереси:

  • Д-р Петър Вънев проявява интереси в областта на онкологията и сърдечно-съдовата патология.

    Д-р Петър Вънев владее свободно английски език.

  • остри и профилактични прегледи

Back To Top