skip to Main Content
02 401 78 78, 0887 550 322 info@poliklinikabg.com

Д-р Филип Маринов е роден на 19.01.1968 г. в гр. София. Завършил е Медицински Университет – гр. София през 1995 г. Работил е в клиника по медицинска онкология към УМБАЛ „Царица Йоанна”- ИСУЛ от 15.03. 1996 г до 10. 01.2012 г. Д-р Маринов е специалист по вътрешни болести и медицинска онкология. Участвал е в над 30 международни клинични проучвания под ръководството на доц. д-р Валентина Цекова, в 4 от които е съавтор. В момента е водещ специалист по медицинска онкология в МБАЛ Сердика.

Д-р Филип Маринов е избрал професията на лекар и онколог, поради многобройните предизвикателства в областта, интензивното развитие на онкологичната наука и възможностите все повече да бъде в полза на пациента. Останал е в България поради твърдото му убеждение, че човек може да даде най- доброто от себе си в средата от която произлиза.

Д-р Маринов е един от създателите на проекта „Доцент Д-р Валентина Цекова” и управител на дружеството. Твърдо е убеден в изчерпване на възможностите на общественото здравеопазване в този му вид. Вярва, че пациентът трябва да бъде поставен в центъра на „проблема” и да бъде равнопоставен партньор в процеса на лечение. Изключително държи на информираността на пациента и двустранния процес на уважение и доверие.

Мечтата на д-р Маринов е да настъпи моментът, в който пациентът ще има информиран достъп и избор на своевременно и адекватно лечение. Щастлив го правят индивидуалните медицински постижения, които опровергават статистиката.

  • Онкологични прегледи

Back To Top