skip to Main Content
02 401 78 78, 0887 550 322 info@poliklinikabg.com

Образование: 

Д-р Радина Солакова завършва Медицински университет София през 2018 г.

Професионален път :

Д-р Солакова има проведени стажове в Сърдечна реанимация на МБАЛ НКБ и Интензивен сектор на СБАЛ по Детски болести.

Активен участник в Първи европейски конгрес за млади гастроентеролози, проведен в Загреб.

Присъединява се към екипа на МКЦ „Моят лекар“ през 2018 г.

Научни интереси:

Научните и професионални интереси на Д-р Солакова са в областта на детската гастроентерология.

Владее английски език.

  1. Профилактични прегледи
  2. Имунизации
  3. Прегледи при остри състояние

Back To Top