д-р София Фурсова

Поликлиника България – Перник

 

Образование: 

Д-р София  Фурсова завършва Медицински университет София през 2015 г.

Професионален път:

Доброволец в УМБАЛСМ ,,Н.И.Пирогов” от 2009г. в клиника по детска ортопедия и травматология. Назначена като лекар-специализант в същата клиника 2015 г.

От 2016 г. специализант по ортопедия и травматология в МБАЛ ,,Доверие”. Участие в конгреси по спешна медицина.

Успешно завършени редица курсове по ехография на мускуло-скелетната система при деца и възрастни. 

Научни интереси:

Интереси в патологията на тазобедрената става на новороденото.

Свободно говорими езици – английски и руски.

Прегледи при остри състояния