skip to Main Content
02 401 78 78, 0887 550 322 info@poliklinikabg.com

Образование: 

Д-р Ванина Бърнева завършва медицина в Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна  през 2017 г.

Професионален път :

По време на следването си, д-р Бърнева е стажант-лекар в неотложно и спешно звено с професионална насоченост към детски, вътрешни болести, УНГ и травматология.
 
През 2017 г д-р Бърнева е част от екип на каузата на Фондация “Направи добро – Александровска” към Александровска болница, чиято цел е осигуряване на лекарска помощ за възрастни хора в малко населените места в страната.
 
След завършването си д-р Бърнева продължава професионалното си развитие в център за Спешна, неотложна помощ и водно спасяване в град Варна. 
Става част от екипа на МКЦ  “Моят лекар” през ноември 2018 г.
 

Научни интереси:

Научните интереси на д-р Бърнева са в сферата на детската хематология, психология, генетика и метаболитни заболявания.
 
Владее немски, английски и руски език.
  1. Профилактични прегледи
  2. Имунизации
  3. Прегледи при остри състояние

Back To Top