skip to Main Content

Доцент Гайдарова е изключителен човек! Прегледът мина спокойно, обясни всяка подробност и беше много внимателна.

д-р Мария Гайдарова, 1ДКК
Back To Top