skip to Main Content

Прегледът беше много подробен, доктор Велев има прекрасен подход и ми даде ценни съвети за детето ми, моята препоръка, ако е уместно е да назначава повече изследвания, въпреки вероятно богатия си опит.

Back To Top