skip to Main Content

Д-р Драганова беше изключително внимателна, добре и подробно ни разясни диагнозата, както и допълнителните въпроси, които имахме.

д-р Елена Драганова
Back To Top