skip to Main Content

Доктор Златанова е лекувала и двете ми деца, познава ги, винаги ги преглежда щателно, без значение на конкретното оплакване, за което я посещаваме, и е изключително внимателна и отзивчива.

д-р Галя Златанова
Back To Top