skip to Main Content

Д-р Колева е много мила и любезна, успява да предразположи детето и прегледа минава спокойно, леко и бързо. Адекватно лечение и заинтересованост от развитието на болестта и настъпващото подобрение

д-р Кристина Колева
Back To Top