skip to Main Content

Др. Мустакова проследява боледуванията на децата ни в продължение на година. Изключително мила, изключително разбираща и подкрепяща. Лечението е давало резултат в 100% от случаите, като винаги е било адекватно и навременно, щадящо в случаите в които е било възможно.

д-р Тинтява Мустакова 1ДКК
Back To Top