skip to Main Content
02 401 78 78, 0887 550 322 info@poliklinikabg.com

Прегледа, който лекарят направи беше обстоен, но извършен по начин, по който детето да не се притесни или уплаши. Терапията, която назначи даде очакваните резултати.

д-р Величка Опаранова, 1ДКК
Back To Top