skip to Main Content
02 401 78 78, 0887 550 322 info@poliklinikabg.com

Д-р Пападополу беше изключително внимателна, с много добър подход към детето. Даде ни подробна информация за прегледа и назначената диета и терапия. Назначи допълнителни изследвания. Благодаря!

д-р Елени Пападополу 1ДКК
Back To Top