skip to Main Content

Д-р Пападополу беше изключително внимателна, с много добър подход към детето. Даде ни подробна информация за прегледа и назначената диета и терапия. Назначи допълнителни изследвания. Благодаря!

д-р Елени Пападополу 1ДКК
Back To Top