skip to Main Content

Прегледите и здравната грижа , която получава моето дете от Д-р. Симона Симеонова са професионални, компетентни и винаги отлично премисля действията спрямо състоянието на детето. Тя е прекрасна във всяко отношение.

д-р Симона Симеонова
Back To Top