skip to Main Content
02 401 78 78, 0887 550 322 info@poliklinikabg.com

Останах изключително удовлетворена от професионалното и човешко отношение на д-р Славейкова. Прегледът беше извършен с голямо внимание и подход към малкия пациент.

д-р Ася Славейкова 1ДКК
Back To Top