skip to Main Content

Останах изключително удовлетворена от професионалното и човешко отношение на д-р Славейкова. Прегледът беше извършен с голямо внимание и подход към малкия пациент.

д-р Ася Славейкова 1ДКК
Back To Top