skip to Main Content

Страхотно отношение към децата и добър подход. Прегледа детето много внимателно, изслуша и разпита за всички подробности. Даде много ценни съвети и лечението, което предписа даде ефект.

д-р Ася Славейкова 1ДКК
Back To Top