skip to Main Content

Д-р Цветанова беше много внимателна, мила и спокойна. Търпеливо и изчерпателно отговаряше на въпроси, които ми възникнаха по време на прегледа.

д-р Мариета Цветанова
Back To Top