skip to Main Content
02 401 78 78, 0887 550 322 info@poliklinikabg.com

Д-р Цветанова беше много внимателна, мила и спокойна. Търпеливо и изчерпателно отговаряше на въпроси, които ми възникнаха по време на прегледа.

д-р Мариета Цветанова
Back To Top