skip to Main Content

Д-р Цветанова, която преглежда мен лично е прекрасен професионалист. Прегледите ми винаги са обстойни и дискусията свързана със състоянието ми е на много високо ниво.
Прекрасни са. Те са една от главните причини да избера вашата клиника.
Поздрави.

д-р Мариета Цветанова
Back To Top