skip to Main Content
02 401 78 78, 0887 550 322 info@poliklinikabg.com

Много добра преценка и определяне на диагноза и лечение. Ангажираност и познаване цялостното състояние на детето, което подпомага определяне на адекватното лечение.

д-р Катерина Чачулова 1ДКК
Back To Top