skip to Main Content

Много добра преценка и определяне на диагноза и лечение. Ангажираност и познаване цялостното състояние на детето, което подпомага определяне на адекватното лечение.

д-р Катерина Чачулова 1ДКК
Back To Top