skip to Main Content

Добро отношение и загриженост, обстоен преглед, ясни инструкции и съобразени с пациента методи за лечение.

д-р Яна Янева 1ДКК
Back To Top