skip to Main Content

Доцент Маркова е Лекарят на дъщеря ми. Благодарна съм изключително за голямата отговорност, с която се грижи за нейното здраве! При цялата натовареност, която видимо има нейния график, прегледът е много детайлен, с приятелско, но и авторитетно отношение към детето и търпение към нас като родители. Доверявам се изцяло на нейния лекарски професионализъм и благодаря за човешкото отношение!

д-р Рада Маркова 1ДКК
Back To Top