skip to Main Content
Училище за родители в неделя 26.1.2020
  • Какво е съвременното дете;
  • Кои са опорите на детското развитие и възпитание;
  • Как да открием и стимулираме потенциала им;
  • Как съвременният свят се отразява на децата ни;
  • Характер или период – как да разберем;
  • Новите деца, новите родители, новите потребности.
  • Подходящо за родители на деца от 0 до 5-годишна възраст

Лектор: Анастасия Грозева, психолог и специалист по ранно детско развитие

Допълнителна демонстрация за това как да се справим при първи симтоми на разболяване
Лектор: д-р Таня Андреева, която ще покаже приложението на инхалациите и правилното мерене на температурата

ВХОД: свободен, с предварителна регистрация

Моля регистрирайте се на сайта на 1Наум – https://1naum.com/event/praktikum-deteto-dnes/

Back To Top