skip to Main Content

София е един от най-замърсените градове в Европа. Град, който постоянно нарушава нивата на безопасност на качеството на въздуха както на Световната здравна организация (СЗО), така и на Европейския съюз (ЕС), увеличавайки риска от сърдечни заболявания, рак на белите дробове, респираторни заболявания и инсулт.

Измерванията на праховите частици надвишават ограниченията за безопасност на Световната здравна организация (СЗО), което засяга 97,2% от населението на България.

Страната е с третата най-висока смъртност, причинена от замърсяване на въздуха, в света (след Северна Корея и Босна и Херцеговина). Според оценка на СЗО, ниското качество на въздуха струва 29,5% от БВП на страната , заради намалена производителност и разходи за здравни услуги.

Основните източници на замърсяване с фини прахови частици PM10 и PM2.5 (частици с големина от 2,5 микрона и по-малки) в България са изгарянето на изкопаеми горива или биомаса и транспортът. Производството на електроенергия чрез изгаряне на въглища в топлоелектрическите централи и други промишлени процеси са основен източник на нездравословен въздух. Въглищните инсталации са отговорни за почти целия серен диоксид в страната, както и за повечето емисии на азотни оксиди, причиняващи смог и киселинни дъждове.

През 2017 г. България беше първата държава, осъдена от Съда на ЕС да предприеме действия за подобряване на въздуха, и все още е изправена пред реалната заплаха от налагане на високи глоби. Страната не е в синхрон с целите на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове. През 2017 г. България е на трето място в ЕС по ръст на емисиите на въглероден диоксид. Днес, здравните специалисти се събират, за да повдигнат въпроса относно важността на безопасния и чист въздух за своите пациенти и за климата като цяло.

Основната цел на сдружение „Въздух за здраве“ е работа за разясняване в популярен вид на медицинските аспекти и последици от замърсяването на въздуха.

Според Световната Здравна Организация за 2017 г., България е на второ място в Европа по смъртност свързана със замърсяването на въздуха

Обществеността в България макар и загрижена за този факт, не е напълно наясно как замърсяването на въздуха конкретно вреди на здравето, и съответно е непълно ориентирана как биха могли да се намалят последиците или да се избегне този проблем.

Сдружение „Въздух и здраве“ с партньорска организация в Европа (H.E.A.L) работи по решаването на този проблем, но осъзнава, че устойчивото решение може да се постигне единствено в приоритетно партниране с медицинските специалисти, познаващи и ангажирани с профилактиката и лечението на основните последици от дишането на замърсен въздух (най-често белодробни, сърдечно съдови и мозъчно-съдови заболявания).

Подобно на кампаниите срещу тютюнопушенето от края на миналия век, сдружение „Въздух за здраве“ ще организира в България една глобално утвърдена кампания „Unmask my city“ (http://unmaskmycity.org/about/), като амбицията е да направи най-успешната до момента кампания в Европа а именно Unmask my Sofia.

В тази връзка сдружение „Въздух за здраве“ покани Първа детска консултативна клиника за партньор в промоцията на познание и практически решения целящи изграждане на устойчиви политики, създаващи тенденция за снижаване на градското въздушно замърсяване до 2030 г.

Гореупоменатите факти амбицират сдружение „Въздух за здраве“ като организатори да се стреми към развитие на широка платформа за сътрудничество с всички заинтересовани страни и най-вече специалистите, грижещи се за бъдещето на нацията-педиатрите, защото при децата въздушното замърсяване ще бъде дишано най-дълго занапред.

Подобна кампания изцяло съвпада с мисията и ценностите на Първа детска консултативна клиника, която активно подкрепя инициативите за профилактика и ранно диагностициране на разнообразието от последици на въздушното замърсяване от най-ранна възраст.

Повече за инициативата можете да прочетете на http://unmaskmycity.org/project/sofia/

Back To Top