skip to Main Content
ваксина за грип

Грипът е инфекциозна болест, която се причинява от вируса на грип. Симптомите могат да бъдат леки до тежки, вкл. усложнения като вирусна пневмония, бактериална пневмония, влошаване на болести на белите дробове (астма, ХОББ) и такива на сърдечно-съдовата система (сърдечна недостатъчност и др.). Грипът става причина за смъртта на стотици хиляди хора годишно. Особено застрашени са лицата страдащи от хронични заболявания – белодробни, сърдечно-съдови, ендокринологични (особено Захарен диабет), инфекциозни (напр. хепатит, СПИН) и др.; хората на възраст над 65 г., подложените на химио- и лъчетерапия; хората, живеещи в затворени колективи; жените, планиращи бременност; хората, чиято професия е свързана с ежедневен контакт с много голям брой други хора – медицински персонал, служители в транспорта, продавачи и др.

Същевременно заболяването може да бъде предотвратено в значителен процент чрез ваксина срещу грип. За разлика от Западна Европа, където се ваксинират 60-80% от пациентите в риск, в България ежегодно се ваксинират едва 3-4% от населението. Липсва ясна статистика колко души у нас заболяват от грип ежегодно, каква е честотата на усложненията и смъртните случаи, но експертите твърдят, че стойностите са стряскащи.

Препоръчваната от Световната здравна организация ваксина е налична в аптеката на Поликлиника България и след преглед може да бъде поставена от специалистите, работещи в лечебните заведения в сградата – 1ДКК и Моят лекар.

Back To Top