skip to Main Content

Уважаеми пациенти, 

Бихме желали да Ви информираме, че с частичната отмяна на т. 7 от Заповед РД-01-124/ 13.03.2020 г. се разрешава отново провеждането на дейностите по профилактика и ваксинация на деца от 0 до 18 години, като това може да се осъществява само в дните вторник и четвъртък.

С оглед спазване на всички останали противоепидемични мерки възобновяването на профилактичните прегледи първоначално ще става по възрастови групи както следва:

  • Първа група – децата от 0 до 5 месеца включително

Това са най-малките ни пациенти, при които в най-голяма степен е необходим ежемесечен контрол, предвид възрастовите особености на интензивен растеж, динамика в НПР и отговорността за поставяне на ваксини.

До края на месец април ще бъдат преглеждани само децата, спадащи към тази възрастова група, като ще се планува и следващото им посещение след един месец.

  • Втора група – децата, подлежащи на ваксина и/или профилактични изследвания във възрастта от 6 месеца до 13 месеца, както и тези над 13 месеца, на които не е поставена ваксината ПМР (паротит, морбили, рубеола).

Прегледите на тази възрастова група ще се извършват след началото на месец май.

  • Трета група – всички останали деца до 18 годишна възраст, които не са посочени в предходните групи.

Записването на профилактични прегледи за тази група ще бъде след средата на месец май т.е. след първите две групи.

При промяна на въведения ред ще бъдете информирани своевременно на нашия сайт или чрез нашите регистратори.

Важно: Всички останали пациенти, които в дните вторник и четвъртък се нуждаят от преглед във връзка с остри симптоми, проследяване на хронично заболяване, необходимост от документи и др., ще бъдат насочвани към Дежурен кабинет на Поликлиника България! Детайли за работата на това звено и като цяло по въпросите, касаещи посещение при лекар, можете да получите от нашите регистратори денонощно на 02/401 78 78.

Благодарим Ви за проявеното разбиране.

Бъдете здрави !

От Екипа на групова практика МКЦ „Моят лекар“

 

 

Back To Top