skip to Main Content

Правила за работа на имунизационния център към Медицински център Поликлиника България

  1. Записване на час

Имунизациите се извършват само след предварително записан час. Процесът на имунизация не е спешен и е необходимо достатъчно време и добра организация, за да се гарантира до колкото е възможно да няма струпване на хора и безопасната среда за имунизирания.

  1. Явяване на място за имунизация – моля явете се максимално точно за Вашата имунизация. Моля не закъснявайте за записания Ви час. Преди и след Вас има хора, които най-вероятно са дошли на време. Ако не е възможно да дойдете, моля информирайте екипа своевременно.

Процес по подписване на информирано съгласие

  • Ще Ви бъде предоставена бланка за информирано съгласие
  • Ще Ви бъде отговорено на всички въпроси, които могат да възникнат
  •  Подписване на информираното съгласие от имунизирания и даващия информираното съгласие

Придружаващи документи:

  • Листовка за пациента на ваксината, която ще бъде приложена.
  • Инструкция за използване на електронния дневник на пациента и начина на документиране на възможни нежелани лекарствени реакции

     3. Медицинска оценка на физическото състояние на пациента – минималният обем на оценката включва: общ статус, телесна температура, сатурация, сърдечна и дихателна честота. Състояние на назофаринкса. В зависимост от състоянието на пациента могат да бъдат извършени допълнителни изследвания и/или процедури за да се прецени здравословния статус на пациента преди приложението на имунизацията.

    4. Имунизация – имунизацията се извършва чрез мускулна инжекция.

    5. Процес на изчакване за проява на ранни нежелани реакции – 15 – 20 мин

    6. Определяне на следващата дата за имунизация

    7. Подписване на амбулаторен лист описващ извършеното до момента

    8. Проследяване в дома за късни нежелани лекарствени реакции.

Внимание: Имунизацията за COVID19 е доброволна и след ясно изразено желание от страна на имунизирания. Тя не е включена в имунизационния календар на Република България и няма задължителен характер.

По-долу можете да се запознаете с повече информация достъпна на сайта на Министерство на здравеопазването:

Линк към Национален план за ваксиниране срещу COVID-19 в Република България: https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/12/04/natsionalen_plan_za_vaksinirane_sreshchu_covid-19_v_republika_blgariia.pdf

Линкове към листовките на достъпните ваксини:

Comirnaty на Pfizer/BioNTech: https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/12/23/comirnaty_listovka.pdf

Ваксина срещу COVID-19 на Oxford University / AstraZeneca: https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/02/02/anx_150842_bg.pdf

Ваксина срещу COVID-19 на Moderna: https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/01/09/listovka_i_kratka_kharakteristika-moderna.pdf

Информирано съгласие за извършване на ваксинация срещу COVID-19: https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/12/25/deklaracia_sa_inform_saglasievar2_B2XSssd.doc

Заповед за начало на имунизационната кампания срещу COVID-19 на територията на Република България: https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/12/25/zapowed__rd-01-726-23122020.pdf

Back To Top