skip to Main Content
02 401 78 78, 0887 550 322 info@poliklinikabg.com

Правила за работа на имунизационния център към Медицински център Поликлиника България

  1. Записване на час

Имунизациите се извършват само след предварително записан час. Процесът на имунизация не е спешен и е необходимо достатъчно време и добра организация, за да се гарантира до колкото е възможно да няма струпване на хора и безопасната среда за имунизирания.

  1. Явяване на място за имунизация – моля явете се максимално точно за Вашата имунизация. Моля не закъснявайте за записания Ви час. Преди и след Вас има хора, които най-вероятно са дошли на време. Ако не е възможно да дойдете, моля информирайте екипа своевременно.

Процес по подписване на информирано съгласие

  • Ще Ви бъде предоставена бланка за информирано съгласие
  • Ще Ви бъде отговорено на всички въпроси, които могат да възникнат
  •  Подписване на информираното съгласие от имунизирания и даващия информираното съгласие

Придружаващи документи:

  • Листовка за пациента на ваксината, която ще бъде приложена.
  • Инструкция за използване на електронния дневник на пациента и начина на документиране на възможни нежелани лекарствени реакции

     3. Медицинска оценка на физическото състояние на пациента – минималният обем на оценката включва: общ статус, телесна температура, сатурация, сърдечна и дихателна честота. Състояние на назофаринкса. В зависимост от състоянието на пациента могат да бъдат извършени допълнителни изследвания и/или процедури за да се прецени здравословния статус на пациента преди приложението на имунизацията.

    4. Имунизация – имунизацията се извършва чрез мускулна инжекция.

    5. Процес на изчакване за проява на ранни нежелани реакции – 15 – 20 мин

    6. Определяне на следващата дата за имунизация

    7. Подписване на амбулаторен лист описващ извършеното до момента

    8. Проследяване в дома за късни нежелани лекарствени реакции.

Внимание: Имунизацията за COVID19 е доброволна и след ясно изразено желание от страна на имунизирания. Тя не е включена в имунизационния календар на Република България и няма задължителен характер.

По-долу можете да се запознаете с повече информация достъпна на сайта на Министерство на здравеопазването:

Линк към Национален план за ваксиниране срещу COVID-19 в Република България: https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/12/04/natsionalen_plan_za_vaksinirane_sreshchu_covid-19_v_republika_blgariia.pdf

Линкове към листовките на достъпните ваксини:

Comirnaty на Pfizer/BioNTech: https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/12/23/comirnaty_listovka.pdf

Ваксина срещу COVID-19 на Oxford University / AstraZeneca: https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/02/02/anx_150842_bg.pdf

Ваксина срещу COVID-19 на Moderna: https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/01/09/listovka_i_kratka_kharakteristika-moderna.pdf

Информирано съгласие за извършване на ваксинация срещу COVID-19: https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/12/25/deklaracia_sa_inform_saglasievar2_B2XSssd.doc

Заповед за начало на имунизационната кампания срещу COVID-19 на територията на Република България: https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/12/25/zapowed__rd-01-726-23122020.pdf

Back To Top