skip to Main Content
1. Доц. Маркова, в период на масова карантина на населението от какъв тип заболявания трябва да се притесняват родителите?
 
По време на извънредно положение и масова карантина всички заболявания продължават да се срещат и да се проявяват, има значим спад на острите инфекциозни заболявания, поради изолирането на децата в дома, но всички оставанали хронични заболявания , травми , отравяния, изгаряния, психични нарушения се наблюдават и то доста по – често. По време на такива психози и емоционално напрежение голяма част от хората и децата отключват т.нар. психо – соматични състояния или заболявания. Така че, пазете се психически и емоционално стабилни. 

2. Какво могат да направят родителите, ако детето има оплаквания, които ги притесняват? 
При проблем, свързан със здравословното състояние на детето родителите следва да преценят тежестта на проблема – дали е възможно да потърсят и получат компетентна помощ дистанционно, или се нуждаят от неотложен преглед. При налични въпроси и неспешни консултации от голямо значение са телеконсултациите със специалист – по телефон или писмена он – лайн консултация – спестяват време, тревоги и дават добри насоки и и съвети. Рабира се, подобни консултации следва да се провеждат през регламентирани платформи и да бъдат документирани в здравното досие на пациентите. 1-ДКК работи с платформата Консенто за осъществяване на дистанционни консултации вече години наред с много добра обратна връзка от нашите пациенти. 
 
 
3. Как да се справят с настоящата ситуация родители, кои имат хронично болни деца, които се нуждаят от редовно проследяване? 
За децата с хронични заболявания и особено хронични белодробни заболявания най- важно е да имат добър контрол на основното заболяване. Поради необходимостта от профилактични прегледи и проследяване на състоянието родителите могат да ползват дневника на пациента в платформата Консенто , който е достъпен за коментар и анализ от лекуващия им лекар. Така могат да документират симптоми на обострено заболяване и да разчитат на компетентен съвет. 

4. Какви мерки могат да предприемат родителите в домашни условия за укрепване здравето на децата?
За децата от огромно значение е домашно приготвената храна и емоционалната стабилност в семейството. Могат да се вземат  поливитамини през пролетния сезон , имуномодулатори -само при вирусни инфекции. 
 
 
 
 
 
 
Back To Top