skip to Main Content
Здравно осигурителни книжки РЗИ
Поради зачестили въпроси на граждани как и от кого могат да получат здравноосигурителната си книжка при първоначален избор на личен лекар за себе си или за новороденото си дете, пресцентъра на НЗОК информира, че от 1 април 2017 г. джипитата вече нямат задължението да дават на пациентите си здравни книжки.
 
Според Наредбата за осъществяване на правото на достъп до медицинска помощ, НЗОК издава книжките на здравноосигурените и ги разпространява чрез районните здравноосигурителни каси, които са създали организация за предоставянето им на гражданите.
 
Здравноосигурителната книжка е документ, удостоверяващ здравноосигурителната принадлежност на гражданина и се предоставя на лекаря или лекаря по дентална медицина при всяко ползване на медицинска или на дентална помощ. Книжката остава валидна и не се нуждае от подмяна дори при смяна на личния лекар от страна на пациента.
Back To Top